6 Kg. Pulverslukker

995,00 DKK

6 Kg. Pulverslukker – DS Godkendt – 55A – Vores priser er altid inkl. levering, montering samt lovpligtig skiltning

Featured Videos

Description

Pulverslukker

Pulverslukker er et af de mest udbredte slukningsværktøjer i Danmark, derfor er de også at finde på langt de fleste virksomheder.
Igennem tiden er der dog blevet udviklet meget på andre slukkertyper, såsom vandslukker og skumslukker.
Denne udvikling har gjort at vi hos Guard Consult i langt de fleste tilfælde anbefaler en anden slukketype end pulverslukker da brug af en pulverslukker ofte kan resultere i store skader på bygning, materiel og i mange tilfælde totalskade af køretøjer.

En pulverslukker er dog det mest effektive når man snakker om universale slukkere, derfor anbefaler vi stadig at der i alle køretøjer er placeret en pulverslukker.
Ligeledes er pulverslukkere stadig det mest brugte slukningsværktøj indenfor landbruget da ildebrænde her ofte kræver en stor slukningsindsats hvorpå en pulverslukker på f.eks. 12 kg. kan slukke en brand i en halmballe.

En pulverslukker kan anvendes til slukning af følgende:

  • A – Brande: Træ, papir, plast, tekstiler (glødedannende stoffer)
  • – Brande: Væsker
  • C – Brande: Gasser

En pulverslukker er specielt egnet til placering i:

  • Personbiler
  • Lastbiler
  • Busser
  • Landbrugsmaskiner

Kvalitet pulverslukkere hos Guard Consult

På markedet er der rigtig mange modeller og typer pulverslukkere, hvilket betyder at der er lige så stor forskel på modeller som der er mange af dem.
Hos Guard Consult er forhandler vi kun pulverslukkere med en A43 eller A55 godkendelse, dette er jeres garanti for at jeres pulverslukker fungerer optimalt og opnår markedets bedste slukningsevne indenfor pulverslukkere.

En pulverslukker fås i forskellige størrelser, de mest brugte er dog enten 2, 6 eller 12 kg.  varianter.

Pulverslukker – 6 kg. – DS Godkendt –  A55

 

De hyppigste spørgsmål omkring pulverslukkere

Nedenfor kan I læse de oftest stillede spørgsmål vedrørende pulverslukkere, hvis der er andre spørgsmål i forhold til pulverslukkere så tøv ikke med at kontakte os direkte via salg@guardsonsult.dk

Hvad er en ildslukker med pulver? – En såkaldt pulverslukker
En pulverslukker indeholder som navnet indikerer pulver (mono ammonium fosfat) der fungerer som slukningsmiddel under tryk.
Dette fosfat er yderst effektiv i forhold til særlige typer brande.

Fordele og ulemper ved en pulverslukker i forhold til andet brandslukningsmateriel?

Fordele:

En pulverslukker passer ind på langt de fleste virksomheder, det er også derfor at en pulverslukker også kaldes en universalslukker da den kan slukke flere forskellige brandklasser.

Udover at kunne slukke i flere brandklasser kan en pulverslukker benyttes ubesværet af de uøvede brugere grundet dens store kastelængde. Dette gør sammen med pulverslukkerens effektive slukningsevne at de små brande oftest bliver slukket problemfrit med en pulverslukker.

Ulemper:

En pulverslukker ødelægger ofte omgivelserne omkring branden da pulverslukkerens indhold sætter sig fast i alt.
En pulverslukker bør derfor ikke anvendes på kontorer, administrationer, institutioner mv.
Her skal der i stedet for en pulverslukker installeres vandslukker eller skumslukkere.

Service / eftersyn af en pulverslukker, hvordan er det nu med det?

En pulverslukker skal ligesom alt andet brandslukningsmateriel serviceres minimum en gang om året. For at pulverslukkeren kan serviceres skal den være DS godkendt.
Det er ligeledes et krav at når pulverslukkeren skal serviceres, skal dette foretages af en DS certificeret virksomhed.
Pulverslukkeren skal trykprøves hvert 5 år, dette skal ligeledes foretages af en DS certificeret virksomhed.

Udover det lovpligtige serviceeftersyn af pulverslukkeren anbefales det af DI, DS og flere forsikringsselskaber at pulverslukkeren efterses en gang i kvartalet af en sagkyndig person fra virksomheden hvor pulverslukkeren er placeret.

Hvad siger loven om pulverslukkere og øvrigt brandslukningsmateriel?

Rent lovmæssigt forefindes der kun enkelte direkte lovkrav om pulverslukkere, dette gælder f.eks. tankstationer og køkkener hvor pulverslukkere er direkte nævnt som værende et krav.
Dette gælder også for ADR transporter (Farlig Gods Transport) hvor der ligeledes er krav om pulverslukkere i lovgivningen.

Den generelle lovgivning findes i arbejdstilsynet bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning
I denne står der beskrevet at det er arbejdspladsens ledelsesansvar at der er det fornødne førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel til rådighed.

6 Kg. Pulverslukker
995,00 DKK