Kulsyreslukker / CO2 slukker 5 Kg.

1.895,00 DKK

Kulsyreslukker / CO2 slukker 5 Kg. – DS godkendt
Vores priser er altid Inkl. Levering, montering samt lovpligtig skiltning.

Featured Videos

Description

Kulsyreslukker / CO2 slukker

Hvis virksomhedens elinstallationer eller el tavle er af ældre dato eller hvis installationen er stor som f.eks. i et fyrrum er en kulsyreslukker/CO2 slukker det rigtige valg.
En kulsyreslukker/CO2 slukker kan desuden også anvendes til slukning af væske brænde.

Brand i olier eller elinstallationer kan være livsfarlige:

Opstår der ild i virksomhedens elinstallationer kan det være ekstrem farligt at påbegynde slukning af ilden med vand eller pulverslukker.
I sådanne brande er en kulsyreslukker/CO2 slukker et af de eneste rigtige valg.
Ved slukning af f.eks. en friturebrand med en vand eller pulverslukker opnår man den modsatte effekt ved at forsøge slukning.
Pulver og vand giver nemlig næring til ilden hvorpå slukning kan resultere i en eksplosions lignede brand.

Ved slukning af en brand i elinstallationer med vand eller pulverslukker kan personen der foretager slukningen i værste tilfælde få kraftige stød da både vand og pulverslukkere er strømdrivende.

En kulsyreslukker/CO2 slukker ilden i både elinstallationer og olie (f.eks. friture) effektivt.
Dette opnås ved at kulsyreslukker/CO2 slukkeren sluger ilten ud af branden ved hjælp af den kolde masse den skyder afsted ved brug.

Kulsyreslukker/CO2 slukkeren er desuden et rent slukningsredskab der modsat f.eks. en pulverslukker efterlader minimal oprydning.
Dette betyder dog også at en kulsyreslukker/CO2 slukker kun er beregnet til indendørs brug.

En kulsyreslukker/CO2 slukker anvendes til følgende brande:

B – Brande: Væsker
E– Brande: Strøm, elektronik

En kulsyreslukker/CO2 slukker er specielt velegnet til placering i nærheden af:

  • Fyrrum (Oliefyr mv.)
  • Elektriske installationer
  • Eltavler
  • Lade stationer (Trucks, biler mv.)
  • Køkkener (friture, olie og fedt)
  • En kulsyreslukker/CO2 slukker fås i forskellige størrelser, de mest brugte er dog enten 2 kg eller 5 kg varianter.

De hyppigste spørgsmål omkring kulsyreslukker/CO2 slukkere

Nedenfor kan I læse de oftest stillede spørgsmål vedrørende kulsyreslukker/CO2 slukkere, hvis der er andre spørgsmål i forhold til kulsyreslukker/CO2 slukkere så tøv ikke med at kontakte os direkte via salg@guardsonsult.dk

Hvad er en ildslukker med skum? – En såkaldt kulsyreslukker/CO2 slukker
En kulsyreslukker/CO2slukker indeholder som navnet indikerer kuldioxid (CO2, dette er tungere end det atmosfæriske luft og deraf kommer en kulsyresne ved fordampning i fri luft, slukningsmidlet har en temperatur på ca. minus 70 grader) dette fungerer som slukningsmiddel og er selvfølgelig under tryk.
Vores kulsyreslukker/CO2 slukker er yderst effektiv i forhold til specifikke typer brande – Se vores brandklasser under brandslukningsmateriel.

Fordele og ulemper ved en kulsyreslukker/CO2 slukker i forhold til andet brandslukningsmateriel?

Fordele:

En kulsyreslukker/CO2slukker skal være på langt de fleste virksomheder, det er også derfor at en kulsyreslukker/CO2 slukker altid anbefales som en fast del af virksomhedens brandslukningsmateriel.

En kulsyreslukker/CO2slukker skal benyttes med omhu da slukningsmidlet er ca. minus 70 grader og derfor kan forsage store skader hvis det kommer i kontakt med hud.
Den lave temperatur på slukningsmidlet gør også at kulsyreslukker/CO2 slukkerens effektive slukningsevne af brande oftest sker slukket problemfrit.

Ulemper:

En kulsyreslukker/CO2slukker bør kun anvendes til specifikke typer brande i f.eks. væsker, gasser og elinstallationer.
I andre brande skal der i stedet for en kulsyreslukker/CO2slukker installeres en skumslukker, vandslukker eller pulverslukker.

Man kan således ikke kun brandsikre sin virksomhed med en eller flere kulsyreslukker/CO2slukkere.

Service / eftersyn af en kulsyreslukker/CO2 slukker, hvordan er det nu med det?

En kulsyreslukker/CO2slukker skal ligesom alt andet brandslukningsmateriel serviceres minimum en gang om året. For at kulsyreslukker/CO2 slukkeren kan serviceres, skal den være DS godkendt.
Det er ligeledes et krav at når kulsyreslukker/CO2 slukkeren skal serviceres, skal dette foretages af en DS certificeret virksomhed.
kulsyreslukker/CO2 slukkeren skal trykprøves hvert 10 år, dette skal ligeledes foretages af en DS certificeret virksomhed.

Udover det lovpligtige serviceeftersyn af kulsyreslukker/CO2 slukkeren anbefales det af DI, DS og flere forsikringsselskaber at kulsyreslukker/CO2 slukkeren efterses en gang i kvartalet af en sagkyndig person fra virksomheden hvor kulsyreslukker/CO2 slukkeren er placeret.

Hvad siger loven om kulsyreslukker/CO2 slukkere og øvrigt brandslukningsmateriel?

Rent lovmæssigt forefindes der kun enkelte direkte lovkrav.

Den generelle lovgivning findes i arbejdstilsynet bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning
I denne står der beskrevet at det er arbejdspladsens ledelsesansvar at der er det fornødne førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel til rådighed

Kulsyreslukker / CO2 slukker 5 Kg.
1.895,00 DKK