Om Guardconsult

Om Guard Consult

Guard Consults vision er at tilbyde kvalitets produkter og den bedste service til en rimelig pris.

Virksomheden drives af Peter Øer der har over 10 års erfaring fra sikkerhedsbranchen.

Guard Consult primære forretning er salg og service af brandslukningsmateriel og førstehjælpsudstyr.

Udover vores hovedprodukter tilbyder vi også udarbejdelse og opdatering af evakueringsplaner samt service og reparationer af brand tekniske løsninger igennem samarbejdspartner.

Virksomheden har base i Salling nær Skive, men servicerer kunder i hele Danmark.

Brandslukningsudstyr

Guard Consult tilbyder de mest kendte typer brandslukkere, herunder pulver, vand, skum, Co2 og diverse special slukkere til f.eks. friturebrande.

Næsten alle vores brandslukkere bliver produceret i Tyskland af producenten JOCKEL
Alle brandslukkere er desuden DS Godkendte således at de kan benyttes til erhvervsbrug og kan serviceres samt trykprøves ved aldersudløb.

Vores brandslukkere indeholder ikke de medie omtalte Pfas fluorstoffer.

Brandslukningsudstyr er et krav for alle virksomheder der har medarbejdere.
Krav til brandslukningsmateirale står beskrevet i både BR18 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Dertil er der i stort set alle forsikringspolicer krav om brandslukningsudstyr i de generelle standard betingelser.

Om virksomheden har 1 elle 100 enheder, så sørger vi hos Guard Consult for at den valgte løsning er den rigtige.

Førstehjælpsudstyr

Vores førstehjælpsudstyr leveres af godkendte leverandører fortrinsvist fra Norden.
Vores største leverandør er Norske Snøgg.
Udover Snøgg leverer vi også udstyr fra Plum, Alka og Eyeaid

Førstehjælpsudstyr er for de fleste et kendt ting på arbejdspladsen og i hjemmet.
På arbejdspladsen er der modsat i hjemmet krav om at arbejdsgiver stiller det fornødne førstehjælpsudstyr til rådighed for medarbejderne.

Vores førstehjælpsudstyr bliver stort set altid tilpasset den enkelte arbejdsplads og det syntes vi giver en ekstra tryghed for medarbejderne.

Krav om førstehjælpsudstyr er fastsat af Arbejdstilsynet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

Evakueringsplaner

Guard Consult leverer evakueringsplaner der opfylder alle gældende krav hos beredskab, kommuner og andre myndigheder.

Vores evakueringsplaner udarbejdes med det grundprincip at evakueringsplanen er tilpasset arbejdspladsen.
Således vil en arbejdsplads hvor der kommunikeres på andre sprog end dansk blive tilpasset evakueringsplanen.
Dog udarbejdes alle evakueringsplaner som standard på både dansk og engelsk.

Guard Consult leverer både evakueringsplaner der udarbejdet fra bunden med virksomhedsbesøg fra tegnestuen og ud fra eksisterende tegninger eller ældre evakueringsplaner.

Vi er ligeledes behjælpelige med pladsfordelings tegninger.

Serviceaftaler

Guard Consult tilbyder serviceaftaler til langt størstedelen af vores produkter.

Til brandslukning og førstehjælpsudstyr tilbyder vi vores ServicePlus aftaler hvor kunden er sikret den bedste service da stort set alt er inkluderet i serviceprisen, herunder opfyldning, ombytning ved aldersudløb og alle de lovpligtige krav der er forbundet med et serviceeftersyn af f.eks. brandslukningsmateriel.

Vi leverer igennem samarbejdspartner også fastpris aftaler på service af flere forskellige brandtekniske løsninger, herunder ABA, ABDL, Røgventilation, Nødudgangs og panikbelysning. I forbindelse med dette er det naturligvis også muligt at få udbedret eventuelle fejl.

Krav til service af brandslukningsudstyr og brandtekniske installationer står beskrevet ti bygningsreglementets punkt 5 Brand – BR18.

Udover gældende lovgivning er der i langt de fleste forsikringspolicer også fremsat gav om service af virksomhedens brandslukningsudstyr.

Gå til toppen