Brandskab / Slangevinde

Brandskab / slangevinde

Guard Consult levere komplette brandskabe / slangevinder til erhverv af den absolut bedste kvalitet. I forbindelse med installation af brandskab / slangevinde benytter vi en autoriseret VVS-installatør. Dette sikrer jer som slutkunde at alle materialer er godkendte og at brandskabet / slangevinden overholder de til enhver tid gældende regler, herunder f.eks trykprøvning.

Brandskabe / slangevinder leveres med 30 meter ¾ eller 1” brandslange. Et brandskab / slangevinde har den fordel at den ligesom øvrigt brandslukningsmateriel ikke løber tør for vand da det er tilknyttet direkte på bygnings vandforsyning. Brandskab / slangevinde er desuden det sikre valg i forhold til slukning af større brande. Brandskabet / Slangevinden kan aflåses for an forhindre utilsigtet brug. 

Brandskab / Slangevinde kan anvendes til slukning af følgende:

  • A – Brande: Træ, papir, plast, tekstiler (glødedannende stoffer)

Brandskab / Slangevinde er specielt egnet til placering i:

  • Skoler og andre institutioner
  • Større virksomheder
  • Lager
  • Indkøbscentre og varehuse

 

Service / eftersyn af et brandskab / slangevinde, hvordan er det nu med det?

Et brandskab / slangevinde skal ligesom alt andet brandslukningsmateriel serviceres minimum en gang om året. For at et brandskab / slangevinde kan serviceres, skal dette være DS godkendt. Det er ligeledes et krav at når brandskabet / slangevinden skal serviceres, skal dette foretages af en DS certificeret virksomhed. Et brandskab / slangevinde skal trykprøves hvert 10 år, dette skal ligeledes foretages af en DS certificeret virksomhed. Udover det lovpligtige serviceeftersyn af brandskabet / slangevinden anbefales det af DI, DS og flere forsikringsselskaber at brandskabet / slangevinden efterses en gang i kvartalet af en sagkyndig person fra virksomheden hvor brandskabet / slangevinden er placeret.

Hvad siger loven om brandskab / slangevinder og øvrigt brandslukningsmateriel?

Rent lovmæssigt forefindes der kun enkelte direkte lovkrav. Den generelle lovgivning findes i arbejdstilsynet bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning I denne står der beskrevet at det er arbejdspladsens ledelsesansvar at der er det fornødne førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel til rådighed.

Gå til toppen