Råd & Regler

GODE RÅD

Kurser
 • Alle medarbejdere bør minimum hvert 2 år gennemgå efteruddannelse / kurser indenfor førstehjælp og brand.
 • Ved arbejde i bestemte milijøer kan der af myndighederne være opsat krav om efteruddannelse / kurser indenfor brand, førstehjælp og evakuering.
 • Man kan som leder med fordel udarbejde en kursus plan for således at holde styr på ens medarbejderes efteruddannelse og deltagelse i brand førstehjælps kurser.
Brandslukningsmateriel
 • Alle virksomheder skal jf. BR 18 gældende fra 3 januar 2020 have opsat brandslukningsmateriel
 • Slangevinder / Brandslanger der er over 20 år skal udskiftes eller trykprøves hvert år. jf. BR 18 gældende fra 3 januar 2020.
 • Det lovpligtige årlige serviceeftersyn af brandslukningsmateriel skal udføres i henhold til DS2320 af en godkendt virksomhed.
 • Alt brandsluknings materiel skal være opsat efter kravene i DS2320.
 • Vær opmærksom på det arbejdes miljø hvor enhederne skal placeres, husk at de skal kunne slukke flere forskellige typer brande.
 • Der bør ikke være over 25 meter imellem hvert sluknings enhed.
 • Husk at der er krav om at der skal være sluknings materiale i nærheden af f.eks. et fyrrum jf. forsikringspolicen

Den generelle lovgivning findes i arbejdstilsynet bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning

REGLER FOR FLUGTVEJE

Regler om flugtveje
 • Flugtveje skal være nemme at se, nå hen til og åbne
 • For hver arbejdsrum/lokale skal der som udgangspunkt være adgang 2 til flugtveje der hver er uafhænglig af hinanden guider en ud til frit terræn eller ind i en anden brandsektion.   
 • Der er krav om at der ikke må være mere end 25 meter til nærmeste flugtvej og 50 meter til den fjerneste af de to flugtveje
 • Flugtvejene skal være tilstrækkeligt belyste
 • Flugtvejene skal kunne passeres nemt og uden fare. 
 • Elevatorer, rulletrapper og fortove kan ikke benyttes eller medregnes som flugtveje. 
 • Der skal af virksomheden tages hensyn til personers mulighed for og evne til at benytte sig af flugtveje, med det menes der at flugtveje skal være let genkendelige og at der i visse tilfælde kan være behov for undervisning i netop flugtveje til virksomhedens ansatte.
 • Der skal tages hensyn til personers kendskab til flugtveje. Her henvises der også til at man som virksomhed tydeligt skal skilte med flugtvejenes placering, evt. via en evakueringsplan.  
 • Flugtvejene skal være indrettes til det antal personer som skal benytte dem.
 • Døre i flugtveje skal være lette at åbne, der må således f.eks. ikke være nøglelås i døren.  

 

Regler vedrørende skiltning af flugtveje 

Generelt har arbejdstilsynet fastsat at der skal skiltes med flugtveje således at det for personer der ikke har opholdt sig på stedet før, let og trygt kan komme i sikkerhed i en nødsituation.
Her nævnes specifikt skilts udformning, dimension og placering.  

Skiltningen er fastsat efter en international standard der også er gældende i Danmark.

Skiltningen skal følge skal følge DS/EN ISO7010, dette sikre at statsborgere fra hele verdenen også har kendskab til en flugtvejsskilts betydning.

Retningslinjer fra arbejdstilsynet vedrørende flugtveje
 • På et sted hvor der er mange ikke stedkendte (f.eks. besøgende, gæster mf.) skal der opsættes flugtvejsskilte.
 • I lokaler hvor der er mulighed for 50 eller flere besøgende/ansatte skal der opsættes flugtvejsskilte.  
 • Ved snævre eller forhold der kan føles ubekvemme, skal der opsættes flugtvejskilte.  
 • I tilfælde af manglende dagslys (Afhænger af stedet) skal der som udgangspunkt opsættes flugtvejsskilte med kunstigt lys.

Gå til toppen