Service af Slangevinde / Brandslange under 20 år

95,00 DKK / pr. år

Lovpligtig service af Slangevinde / Brandslange under 20 år

Description

Service af Slangevinde / Brandslange under 20 år udføres i henhold til DS/EN 671-3

Serviceeftersyn af brandslukningsmateriel

Vi udfører serviceeftersyn af brandslukningsmateriel i henhold til DS2320 og DS/EN 671-3.

Alle serviceeftersyn skal overholde de krav der er fastsat i DS2320 og DS/EN671-3 (Dansk standard).
Alt håndbrandslukningsmateriel skal have foretaget et serviceeftersyn minimum en gang om året.
Yderligere skal alle serviceeftersyn foretaget af en virksomhed med en DS godkendt fyldestation eller som minimum være tilknyttet et.

 

Hvad indebærer et serviceeftersyn af brandslukningsmateirale? 

Når vi hos Guard Consult udfører et serviceeftersyn af en virksomheds brandslukningsmateriel, udføres det altid i henhold til gældende lovgivning og standarder.
Et serviceeftersyn udført af os indeholder altid følgende:

  • Kontrol af skader
  • Kontrol af plombering
  • Kontrol af korrekt skiltning
  • Påsætning af servicemærkat efter gældende standard

Øvrigt:

Under et serviceeftersyn er vi altid klar til at rådgive i forbindelse med spørgsmål omkring brandslukningsmateriel.

Udover det lovpligtige indhold i et serviceeftersyn kontrollere vi også nedenstående:

  • At evakueringsplanen er opdateret og korrekt
  • Om der er behov for yderligere tiltag for at opretholde brandsikkerheden på virksomheden.
  • Informere virksomheden om hvis der er grund til at ned-skalere antallet af enheder for at opretholde den ønskede brandsikring, dette kan evt. resultere i en lavere udgift til virksomheden.
  • Vi kontrollerer altid status på virksomhedens førstehjælpskasser/tasker, øjenskyl, hjertestarter eller andet hvis dette ønskes.

 

Serviceaftale brandslukker
Service af Slangevinde / Brandslange under 20 år
95,00 DKK / pr. år