Brandslukningsmateriel

Brandslukningsmateriel 

  • Alt brandsluknings materiel skal være opsat efter kravene i DS2320.
  • Vær opmærksom på det arbejdes miljø hvor enhederne skal placeres, husk at de skal kunne slukke flere forskellige typer brande.
  • Der bør ikke være over 25 meter imellem hvert sluknings enhed.
  • Husk at der er krav om at der skal være sluknings materiale i nærheden af f.eks. et fyrrum jf. forsikringspolicen.

Virksomhedens ansvar vedr. brandslukningsmateriel

Som arbejdsgiver eller ansvarlig for brandslukningsmateriel skal du sørge for at arbejdspladsen overholder de gældende retningslinjer og regler omkring brandslukningsmateriel.
Dette indebærer oftest et minimum krav for adgang til brandslukkere, brandtæppe.

Det er også jeres ansvar at sørge for at alle ansatte er bekendte med udstyret der er til rådighed. De ansatte skal vide hvor på virksomheden der er placeret brandslukningsmateriel og hvordan dette bruges.
De ansattes evner bør naturligvis følge den risiko der er i netop deres arbejdsmiljø hvortil der i nogle eksempler er større chancer for brand.

Regler om service af brandslukningsmateriel

Alt brandslukningsmateriel over 2 kg. skal serviceres en gang om året af en DS-certificeret virksomhed.
Der er dog ved risikofyldte arbejdspladser, såsom hvis der svejses krav om at alt brandslukningsmateriel i dette område skal serviceres 2 gange årligt.

Almindeligt brandslukningsmateriel skal trykprøves hvert 5 år, dette gælder f.eks. pulverslukkere, skum slukkere, vandslukkere og slangevinder/brandslanger.

Øvrigt brandslukningsmateriel såsom Co2 slukkere skal trykprøves hvert 10 år.

Hvem bestemmer at vi skal have vores brandslukningsmateriel serviceret og trykprøvet?

Serviceeftersyn er krævet af både Dansk Standard, Beredskabsstyrelsen og af danske forsikringsselskaber.

Trykprøvningen er et krav fra Arbejdstilsynet og er beskrevet i Bekendtgørelse 289, Kapitel 5, §36.

Både trykprøvning og serviceeftersyn skal foretages af en DS-certificeret virksomhed.

Flere myndigheder anbefaler at virksomheden laver egenkontrol af brandslukningsmateriel regelmæssigt, dette bør foretages af en person der har kendskab til området.

Den generelle lovgivning findes i arbejdstilsynet bekendtgørelse om ”Faste arbejdssteders indretning”

Gå til toppen